شرایط همکاری به صورت عرفی

همکار گرامی جهت خرید عرفی ابتدا فرم ثبت نام را به صورت کامل تکمیل نمایید و پس از تایید ثبت نام سفارش خود را بگذارید.

در صورت تائید استعلام توسط مدیریت و دریافت چک امانت و چک فاکتور , کالا توسط همکاران انبار ارسال خواهد شد.

 

لازم به ذکر است مدت تسویه برای همکاران از تاریخ فاکتور تا 6 مـاه طبق جدول زیر محاسبه می شود

 

مدت تسویه برای همکارانی که جمع فاکتورشان کمتر از  6/000/000  ریال باشد  نقدی  محـاسبه میگردد.

 مدت تسویه برای همکارانی که جمع فاکتورشان کمتر از  10/000/000 ریال باشد  3 مـاه  محـاسبه میگردد.

مدت تسویه برای همکارانی که جمع فاکتورشان کمتر از  20/000/000 ریال باشد 3/5ماه محـاسبه میگردد.

مدت تسویه برای همکارانی که جمع  فاکتورشان کمتراز  30/000/000 ریال باشد 4 مـاه  محـاسبه میگردد.

مدت تسویه برای همکارانی که جمع  فاکتورشان کمتراز  50/000/000 ریال باشد 5 مـاه  محـاسبه میگردد.

مدت تسویه برای همکارانی که جمع  فاکتورشان بیشتراز 50/000/000 ریال باشد 6 مـاه  محـاسبه میگردد.

 

 

گروه بازرگانی جانب گستر پارسیان در راستای حمایت و جلب نظر همکارانی که در استان خود پخش کننده میباشند تخفیفاتی را در نظر دارد که به 

شرح ذیل حضورتان اعلام میگردد.


همکارانی که در طول سال جمع خرید آنها کمتـر از 20  میلیون تومان باشد در پایان سال0% تخفیف در حساب ایشان اعمال می شود.


همکارانی که در طول سال جمع خرید آنها بیشتر از 20  میلیون تومان باشد در پایان سال 1% تخفیف در حساب ایشان اعمال می شود.


همکارانی که در طول سال جمع خرید آنها بیشتر از 35  میلیون تومان باشد در پایان سال 2% تخفیف در حساب ایشان اعمال می شود.


همکارانی که در طول سال جمع خرید آنها بیشتر از 50  میلیون تومان باشد در پایان سال 3% تخفیف در حساب ایشان اعمال می شود.  

       

همکارانی که در طول سال جمع خرید آنها بیشتر از 100 میلیون تومان باشد در پایان سال 5% تخفیف در حساب ایشان اعمال می شود.

 

همکار گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فـروش تماس حاصل فرمایید
021-88226166 (20خط )