منو
سبد شما

چک امانت


همکار گرامی گـروه بازرگانی جــانب گستر پـارسیان در پی نوسانات شدید بـازار ارز و مشکلات بوجود آمده آن از شهریور ماه سال 91 اقدام به دریافت یک فقره چک بصورت امانت از تمامی مشتریان خودنموده است که این رویه تا امروز ادامه دارد.


چک مذکور دارای شرایط زیر می باشد.

چک بدون تاریخ , در وجه شرکت جانب گستر پارسیان و رقم آن پس از تایید استعلام حضورتان اعلام میگردد.