ثبت نام سریع

* ایمیل
* پسورد:
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* تلفن محل کار
* استان و شهر محل سکونت
* تلفن محل سکونت
آدرس محل سکونت
مالکیت

کد ملی
تاریخ تولد
نام مجموعه
نوع فعالیت،سابقه فعالیت
آدرس محل کار
مالکیت

جواز کسب

در صورت تمایل به خرید عرفی فرم زیر را تکمیل نمایید

اطلاعات حساب های بانکی (نام بانک و شعبی که حساب جاری شما در آن فعال می باشد)

1-نام بانک،شعبه و کد
شماره حساب
تلفن بانک
2-نام بانک،شعبه و کد
شماره حساب
تلفن بانک

اطلاعات همکاران(شرکتها و موسساتی که در تهران در حال حاضر با آنان به صورت عرفی همکاری دارید)

1-نام شرکت،نام مسئول،تلفن
2-نام شرکت،نام مسئول،تلفن

اطلاعات همکاران(شرکتها و موسساتی که در شهرستانها در حال حاضر با آنان به صورت عرفی همکاری دارید)

1-نام شرکت،نام مسئول، تلفن
2-نام شرکت، نام مسئول،تلفن